Privacybeleid

Privacybeleid

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de website van de Mauritius Tourism Promotion Authority op  https://www.mymauritius.travel/nl (de "Website"). Wij, van de Mauritius Tourism Promotion Authority nemen uw privacy serieus. Dit beleid heeft betrekking op de verzameling, verwerking en ander gebruik van persoonsgegevens in het kader van de gegevensbeschermingswet 1998 ("DPA") en de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften ("GDPR").
 2. Voor het doel van de DPA en GDPR zijn wij de verantwoordelijken voor de verwerking en elk verzoek met betrekking tot de verzameling of verwerking van uw gegevens moet worden gericht aan de directeur op ons adres Mauritius Tourism Promotion Authority, 4th Floor, Victoria House, St Louis Street, Port Louis, Mauritius.
 3.  Door gebruik te maken van de website stemt u in met dit beleid.

Informatie die we verzamelen

 1. Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens op deze website als deze rechtstreeks door u, de gebruiker, aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld uw e-mailadres, naam, woon- of werkadres en telefoonnummer, en daarom door u met uw toestemming zijn verstrekt. Normaal gesproken geeft u deze gegevens alleen door als u zich wilt aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief of andere bronnen.
 2. We gebruiken ook analytische en statistische hulpmiddelen om de details van uw bezoeken aan onze website en de bronnen die u bezoekt te controleren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens (maar deze gegevens zullen u niet persoonlijk identificeren).

Gebruik van uw gegevens

 1. Wij kunnen persoonlijke gegevens bewaren en verwerken die u ons verstrekt in overeenstemming met de DPA en GDPR.
 2. De informatie die wij over u verzamelen en opslaan, wordt in de eerste plaats gebruikt om ons in staat te stellen onze diensten aan u te verlenen. Daarnaast kunnen wij de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • U op de hoogte stellen van wijzigingen op onze website, zoals verbeteringen of service/productwijzigingen, die van invloed kunnen zijn op onze service;
  • indien u heeft ingestemd om onze e-newsletters van tijd tot tijd te ontvangen.

Openbaarmaking van uw informatie

 1. Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan regelgevende instanties om ons in staat te stellen de wet na te leven, fraude te beschermen en kredietrisico's te minimaliseren.
 2. Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan geselecteerde derden die contact met u kunnen opnemen over hun goederen of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
 3. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken, heeft u de mogelijkheid om om toestemming te weigeren wanneer u ons uw gegevens meedeelt op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen. Of u kunt dit doen door ons te schrijven op het in artikel 2 genoemde adres, of door ons te allen tijde een e-mail te sturen naar mtpa@intnet.mu

Beheersing van het gebruik van uw gegevens

 1. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen. Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken of als u de door u verstrekte toestemming wilt wijzigen, kunt u ons te allen tijde schriftelijk contacteren op het in lid 2 genoemde adres of een e-mail sturen naar mtpa@intnet.mu

Waar we uw gegevens opslaan en overdragen

 1. Als onderdeel van de diensten die u worden aangeboden, bijvoorbeeld via onze website, kan de informatie die u aan ons verstrekt worden overgebracht naar en opgeslagen worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), aangezien we hosts van externe website-servers gebruiken om de website en een aantal aspecten van onze dienst aan te bieden, die buiten de EER kunnen zijn gevestigd, of servers gebruiken die buiten de EER zijn gevestigd - dit is over het algemeen de aard van gegevens die zijn opgeslagen in "de cloud".  Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en voor een van onze leveranciers werkt, bijvoorbeeld onze webserverhost, of voor ons werkt wanneer het tijdelijk buiten de EER werkt.
 2. Een overdracht van uw persoonlijke gegevens kan plaatsvinden als een van onze servers zich in een land buiten de EER bevindt of als een van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt. Als wij uw persoonlijke gegevens op deze manier buiten de EER overdragen of opslaan, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven, zoals uiteengezet in dit privacybeleid en in overeenstemming met de DPA en GDPR. Als u gebruik maakt van onze service terwijl u zich buiten de EER bevindt, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven buiten de EER om u deze services te leveren.
 3. Wij gebruiken gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 4. In het andere geval zullen wij uw persoonlijke gegevens alleen verwerken, openbaar maken of delen indien dit wettelijk vereist is of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke vereisten of juridische procedures die op ons of de Website worden toegepast.
 5. U hebt het recht om af te zien van het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via mtpa@intnet.mu.

Veiligheid

 1. De overdracht van informatie via internet of e-mail is niet volledig veilig.  Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens niet garanderen terwijl u deze naar onze site stuurt; een dergelijke overdracht is op eigen risico.  Zodra wij uw persoonlijke gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
 2. Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit heeft gekozen) zodat u toegang hebt tot bepaalde delen van onze site, bent u er verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft.  U moet een wachtwoord kiezen dat niet gemakkelijk is voor iemand om te raden.

Links van derden

 1. Op onze website vindt u mogelijke links naar websites van derden. Deze websites moeten hun eigen privacybeleid hebben, dat u moet controleren. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid, aangezien wij er geen controle over hebben.

Gebruik van cookies

 1. Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw computer voor onze diensten en om statistische informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. Dergelijke informatie zal u niet persoonlijk identificeren - het zijn statistische gegevens over onze bezoekers en hun gebruik van onze website. Deze statistische gegevens identificeren geen persoonlijke gegevens. We kunnen ook informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van een cookiebestand. Waar gebruikt worden deze cookies automatisch gedownload naar uw computer. Dit cookiebestand wordt op de harde schijf van uw computer opgeslagen, omdat cookies informatie bevatten die naar de harde schijf van uw computer wordt overgebracht. Zij helpen ons onze website en de service die wij u bieden, te verbeteren. Alle computers hebben de mogelijkheid om cookies te weigeren. Dit kan door in uw browser de instelling te activeren waarmee u cookies kunt weigeren. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te weigeren, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde delen van onze website.

Uw rechten

 1. De DPA en GDPR geven u recht op toegang tot informatie die u bij ons heeft. Schrijf ons of neem per e-mail contact met ons op als u bevestiging wenst van de persoonlijke informatie die wij van u hebben. U kun tons schrijven op het hierboven vermelde adres in lid 2, of per e-mail naar mtpa@intnet.mu. Er zijn geen kosten verbonden aan het verzoek om u gegevens te verstrekken over de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij zullen deze informatie binnen één maand na uw verzoek verstrekken.
 2. U heeft het recht om de rechten die u ons heeft gegeven met betrekking tot de manier waarop wij uw gegevens mogen gebruiken, te wijzigen. U heeft ook het recht om te verzoeken dat we uw gegevens niet langer gebruiken of dat we alle persoonlijke gegevensrecords die we met betrekking tot u bijhouden, verwijderen. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door ons te schrijven op het in lid 2 hierboven vermelde adres of door een e-mail te sturen naar mtpa@intnet.mu.

Veranderingen in dit beleid

 1. We kunnen dit beleid bijwerken om veranderingen op de website en feedback van klanten weer te geven. Neem regelmatig deze beleidsregels door om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen.

 

Wij staan open voor alle vragen, opmerkingen of verzoeken die u heeft met betrekking tot dit pivacybeleid. Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij Mauritius Tourism Promotion Authority, 4e verdieping, Victoria House, St Louis Street, Port Louis, Mauritius of mtpa@intnet.mu.

 

Versie: 31 oktober 2023

Bekijk mijn cookie-instellingen